Przepisy celne na Islandii

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Aktualne i rzetelne informacje znajdą Państwa na łamach naszego serwisu Wirtualna Islandia. Forum dyskusyjne, ogłoszenia oraz wszystko to co związane jest z życiem w Islandii. Zapraszamy do lektury!WirtualnaIslandia.pl
Portal Informacyjny dla Polaków w Szwajcarii
info@wirtualnaskandynawia.pl
Przepisy celne na Islandii
Posted by

Przepisy celne na Islandii

Przepisy celne na Islandii

 

Przepisy celne na Islandii są inne niż na terenie Unii Europejskiej, gdyż kraj ten nie jest w pełni objęty unią celną. Dlatego też przepisy dotyczące wwozu towaru na teren państwa jest tutaj odmienny.

Przepisy celne na Islandii jasno określają jakie przedmioty, oprócz rzeczy osobistych, można wwieźć na jej teren bez opłacania cła i innych podatków. W przypadku żywności ograniczeniem jest 3 kg wagi oraz wartość nie przekraczająca 13 000 ISK, jednakże nie dotyczy to produktów surowych. Przewóz alkoholu szczególnie uzależniony jest od zawartości czystego alkoholu. Przepisy celne na Islandii podają następujące dopuszczalne wartości: 1litr mocnego alkoholu (o zawartości alkoholu powyżej 22%) i 1litr wina i 6 litrów piwa, ewentualnie 1 litr mocnego alkoholu i 9 litrów piwa lub 1,5 litra wina i 9 litrów piwa lub 12 litrów piwa. W przypadku przewożenia wyrobów tytoniowych limit wynosi 200 sztuk papierosów lub 250 g tytoniu. Jednocześnie należy pamiętać, że napoje alkoholowe przewozić mogą jedynie osoby, które ukończyły 20 rok życia, wyroby tytoniowe zaś – osoby mające 18 lat.

Podobne przepisy dotyczą przedmiotów, których wwóz jest niedozwolony bez pozwolenia. Telefony (w dużych ilościach, nie dotyczy telefonu osobistego), sprzęt wędkarski, sprzęt czy odzież do jazdy konnej, broń i amunicja, zwierzęta domowe, lekarstwa , kwiaty i nasiona wymagają szczególnych zezwoleń na wwóz na Islandię. W przypadku każdego osprzętu mającego kontakt ze zwierzętami wymagane jest zaświadczenie o dezynfekcji wydane przez odpowiednie, upoważnione do tego służby weterynaryjne. W przypadku broni konieczne jest posiadanie europejskiego zezwolenia na broń, a planowany pobyt na Islandii nie może przekraczać trzech miesięcy. W przypadku zwierząt wwóz jest możliwy na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Islandii pod warunkiem odbycia kwarantanny. Lekarstwa mogą być wwożone jedynie w niewielkich ilościach w dawkach maksimum na 100 dni. Należy pamiętać, że celnik ma prawo zażądać okazania świadectwa lekarskiego, które jest podstawą zezwolenia na przewożenie medykamentów.

Absolutnie zabrania się wwożenia narkotyków, środków odurzających, tytoniu do żucia i tabaki, surowej żywności, broni różnego rodzaju.

Turysta ma obowiązek zgłosić służbom celnym przewożenie przedmiotów, które objęte są zakazem. W przypadku wwożenia gotówki nie ma przepisów, które wyznaczałyby konkretny limit wartości wwożonej kwoty. Ważne jest natomiast, by osoba wwożąca pieniądze była ich właścicielem i mogła to udowodnić w razie kontroli. Przepisy celne na Islandii wymagają jednak, by osoba opuszczająca lub wjeżdżającą na teren kraju zgłaszała posiadanie gotówki przekraczającej 15 tys. Euro. Za zakupione w wyznaczonych sklepach towary przeznaczone do użytku poza terenem Islandii, można uzyskać zwrot podatku VAT. Podstawą do ubiegania się zwrotu jest dokument TAX FREE, okazanie tychże towarów zapakowanych i nienaruszonych, dowód zapłaty oraz dokument podróży.

Szczegółowe informacje w języku angielskim na stronie www.tollur.is.

Służby celne na Islandii

Służby celne na Islandii, a także policja są uprawnione do wielu spraw. Mogą one dokonywać kontroli pojazdów i osób nie tylko na granicy, ale również w całym kraju. Sprawa posiadania broni jest tu szeroko pojmowana, dlatego też posiadanie noża o długości ostrza ponad 7 cm, w miejscu publicznym, jest traktowane jako wykroczenie. Dlatego też wymaga się specjalnego pozwolenia władz na posiadanie broni. W razie zatrzymania przez policję, każdy ma prawo skorzystać z usług tłumacza oraz nieodpłatnej pomocy prawnika.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

5 0 4942 08 września, 2015 Komunikacja, News, Przewodnik Wrzesień 8, 2015

Dodaj komentarz

Aktualne Newsy

Witamy wszystkich!
Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w islandzkich realiach. Gdy przybyliśmy do Islandii napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim jest Islandia. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Islandii. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Islandii. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu. Zapraszamy wszystkich do współpracy z zespołem naszego portalu informacyjnego.

Dziękujemy.
zespół Polacy w Skandynawii

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaIslandia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.